Việc làm

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỆT QUỐC TẾ

Công ty Phần mềm Việt Quốc Tế (VSII), tiền thân là bộ phận gia công phần mềm công ty Phần mềm Việt, đã bắt đầu cung cấp dịch vụ gia công phần mềm từ những năm 2002. Sau khi tách khỏi Phần mềm Việt, VietSoftware International chính thức được thành lập vào năm 2006 với trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam. Sau hơn 17 năm vững bước phát triển, hiện nay VSII đã có hơn 250 kỹ sư và là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực gia công, phát triển phần mềm tại Việt Nam.

Thông tin
  • Đã ứng tuyển: 0
  • Đánh giá: 0/5